Magazynowanie

Nasze magazyny wspomagają w głównej mierze transport drobnicowy, zarówno międzynarodowy jak i krajowy. Poprzez tzw. cross-docking, tworzymy element w łańcuchu dostaw, który znacznie skraca czas transportu towarów.

Wymaga to z naszej strony dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów. Poza tym, nasza infrastruktura magazynowa pozwala na oferowanie naszym klientom usług takich jak:
  • magazynowanie czasowe,
  • przeładunki (wózki widłowe z udźwigiem do 4 ton),
  • paletyzowanie i kompletacja towaru,
  • etykietowanie i tworzenie dokumentacji do transportu.

Łączna powierzchnia magazynowa to 2000m2 w tym 800m magazynu wysokiego składowania. Magazyny wyposażone są 24 godzinny w monitoring, ochronę przeciwpożarową, a także objęte są całodobową ochroną, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Lokalizacja magazynów znajduje się w pobliżu głównych dróg dojazdowych co wpływa na dogodny dostęp i transport towarów.